Verksamhet

NordCall Consulting är en konsultfirma specialiserad att ombesörja försäljningen för företag verksamma inom tre sektorer, försäkring, finans och energi. Vår personal har gedigen erfarenhet inom komplex försäljning både mot B2B samt B2C.    
Våra Partners 

Listing Partners är ett kanadensiskt finansbolag som hjälper tillväxtbolag att listas på olika börsmarknader runt om i världen.

LDA är en amerikansk alternativ investeringsgrupp med expertis inom komplexa, gränsöverskridande transaktioner. Företaget leds av ett energiskt team med mångårig erfarenhet inom finans och vars ledning arbetat för välrenommerade finansbolag som Merrill Lynch & Citigroup. 

DeVere Group är en av världens ledande oberoende finansiella institutioner som erbjuder kunder över hela världen den kraftfulla kombinationen av personlig finansiell rådgivning och innovativa digitala lösningar


Aktuella affärsområden 

Tack vare vår kompetenta säljstyrka har vi möjligheten att agera som återförsäljare åt bolag vilka är verksamma inom försäkring, finans och energisektorn. Försäkring  

Vi hjälper försäkringsbolag samt återförsäkringsbolag med dess försäljning mot slutkund.


Finans 

Vårt team består av före detta investeringsrådgivare som arbetat mot välrenommerade finansbolag som Skandia och Fisher Investments. Vi kan hjälpa er med lyfta kapital åt intressanta tillväxtbolag eller agera som strategiska konsulter åt bolag som är på väg att listas på börsen


Energi

NordCall Consulting har valt att nischa sig mot förnyelsebar energi. Av det skälet har vi valt att agera som återförsäljare åt energibolag som enbart levererar förnyelsebar energi.

Vårt team

Leo Celija

Leo Celija

CEO/ Founder

är bolagets operationellt ansvarige. Leos bakgrund är inom finansbranschen och energisektorn. Han har tidigare innehaft roller som investeringsrådgivare hos Skandiabanken, Fisher Investments samt affärsstrategisk konsult för Göteborg Energi. Mail: leo.celija@nordcall.se

Goce Stoev

Goce Stoev

Personalansvarig

innehar personal- och HR ansvar. Han har tidigare arbetat som områdeschef, enhetschef och driftchef. Mail: goce.stoev@nordcall.se

Om oss

På NordCall Consulting står vi för högsta service och bästa utförande. Vi tror på ett långsiktigt samarbete. Med bred erfarenhet inom energisektorn, finansbranschen samt försäkringsbranschen kan vi ta oss an era uppdrag med säkerhet.  

Vill du jobba hos oss? Vi är alltid intresserade av kompetenta medarbetare inom olika branscher.

Kontaktuppgifter
Info@nordcall.se
Stora Åvägen 21, SE-43634 Askim
Tel: +46 704 203 267


Vill du ha hjälp med din försäljning?

Vi är alltid intresserade av att åta oss intressanta säljuppdrag åt bolag med god tillväxtambition.
Är ditt företag i behov av att maximera sin försäljning? Kontakta oss för mer information så kommer vi att återkoppla med dig.


Diversifiering & Inkludering

NordCall Consulting arbetar aktivt för att uppmuntra till kulturell diversifiering och inkludering av människor med olika bakgrunder/kompetenser. Vi går i bräschen för att bekämpa mobbning och diskriminering. För oss är det viktigt att vi skapar en sund företagskultur med god arbetsfördelning där vi förvaltar och optimerar vårt humankapital. En sund och visionsdriven företagskultur är det som får medarbetare att överprestera och tillsammans arbeta mot ett högre syfte.